Phunware przedstawia globalną ofertę tokena użytkowego Phun

AUSTIN, Teksas–(BUSINESS WIRE)–Phunware, Inc. (NASDAQ: PHUN) („Spółka”), w pełni zintegrowana platforma chmurowa klasy biznes dla urządzeń mobilnych, która zapewnia markom z całego świata swoje produkty, rozwiązania, dane i usługi, zapowiedziała udostępnienie tokenów użytkowych (ang. utility token) Phun na rynkach międzynarodowych.

„Phun to nowy token użytkowy, który umożliwi społeczności międzynarodowej uczestnictwo w wymianie danych, bazującej na technologii blockchain i mobilnym ekosystemie lojalnościowym, zaś naszym zamiarem jest jego popularyzacja w skali globalnej i wprowadzenie do obrotu giełdowego” – powiedział Randall Crowder, prezes Phunware.

Phunware, z siedzibą w Austin w stanie Teksas, może poszczycić się 10-letnią współpracą z największymi organizacjami na świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnianie wciągającej rozrywki w grach wideo i filmach, wspólnie z Paramount Pictures International, czy dostosowywanie sprzętu Juniper, Cisco i HP Aruba do potrzeb usług lokalizacji zapewnianych z poziomu aplikacji, czy też integrację elektronicznych kart zdrowia Epic i Cerner w celu poprawy zadowolenia pacjentów z otrzymywanej opieki, oferta usług wieloekranowych (ang. Multiscreen as a Service – MaaS) Phunware pozwala firmom ujętym w rankingu Global 1000 standaryzować i optymalizować ich inicjatywy w zakresie zaangażowania, zarządzania i monetyzacji na platformach iOS i Android oraz w odniesieniu do użytkowników, którzy na całym świecie wykonują przy pomocy aplikacji setki tysięcy transakcji w ciągu 1 sekundy.

„Nasza platforma MaaS obejmuje miesięcznie przeszło miliard unikalnych urządzeń i dziennie obsługuje średnio ponad 4 miliardy zdarzeń z całego świata – powiedział Alan S. Knitowski, współzałożyciel i prezes Phunware. – Przed wejściem na giełdę pod koniec zeszłego roku naszymi największymi, strategicznymi inwestorami byli Cisco Systems, Samsung, WWE i PLDT. Nasza oferta rozwiązań mobilnych obejmowała swoim zakresem usługi dotyczące oprogramowania, danych i aplikacji, świadczone na rzecz organizacji odpowiedzialnych za wydarzenia sportowe, w tym ligę NFL, wyścigi NASCAR oraz Igrzyska Olimpijskie, a także podmioty z innych gałęzi przemysłu, w tym branży handlu detalicznego, nieruchomości, ochrony zdrowia, technologii, lotnictwa i hotelarstwa”.

W celu zapewnienia zgodności z obecnym otoczeniem regulacyjnym Phunware uruchomiło w ostatnim czasie strukturę opartą na dwóch tokenach (ang. dual token structure). Podczas gdy Phun jest tokenem użytkowym, który umożliwia konsumentom monetyzację ich zyskownej działalności cyfrowej dotyczącej marek, PhunCoin pozostaje tokenem bezpieczeństwa pozwalającym czerpać zyski z tożsamości cyfrowej i zapewnia posiadaczom prawo do dywidendy PhunCoin.

W związku z obecnym otoczeniem regulacyjnym Phun będzie początkowo dostępny poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Inwestorzy spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą kupować Phun rejestrując się pod adresem: https://buy.phuntoken.com/.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.phuntoken.com/ lub phun@phunware.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media i PR:

Brent Brightwell

tel. (512) 693-4199 x6604

e-mail: bbrightwell@phunware.com

Relacje inwestorskie:

Phunware, Inc.

tel. (512) 693-4199

e-mail: investorrelations@phunware.com

error: Content is protected !!