Mary Kay Inc. prezentuje biznesowe uzasadnienie dla udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci podczas Szczytu Różnorodności w Pradze (Czechy)

Mary Kay wspiera programy sprzyjające różnorodności dostawców oraz opowiada się za udzielaniem zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci, postrzegając je jako skuteczne strategie na rzecz zrównoważonego wzrostu zapewniającego włączenie społeczne

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Jako spółka, która od lat wspiera upodmiotowienie kobiet i równouprawnienie płci, Mary Kay w przejrzysty sposób zaprezentowała swoje globalne doświadczenie w zakresie udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci podczas Szczytu Różnorodności, który odbył się w Pradze (Czechy). Zorganizowane przez Startup Disrupt w dniu 13 września 2022 r. wydarzenie, które odbyło się w niedawno wyremontowanym pałacu rodziny Clam-Gallas, było największą w Europie konferencją hybrydową poświęconą tematyce różnorodności, równości i włączenia społecznego (DEI), która zgromadziła ponad 50 prelegentów z organizacji pozarządowych, instytucji rządowych oraz świata biznesu. Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, miasta stołecznego Pragi oraz ambasady Stanów Zjednoczonych w Czechach.


Wśród grona prelegentów i czołowych myślicieli, którzy wzięli udział w spotkaniu, warto wymienić amerykańską entuzjastkę kosmosu Alyssę Carson, komisarz UE do spraw równości Helenę Dalli, specjalistkę Lenkę Simerską z czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Denisę Linhartovą z czeskiej Komisji Olimpijskiej, ekonomistkę Danuše Nerudovą, Leę Lundblad z firmy Apple, Rebekę Grattan z firmy Avast oraz Virginie Naigeon-Malek z firmy Mary Kay Inc., które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych zagadnień, takich jak:

  • Wykorzystywanie ekosystemu DEI z wyznaczeniem celów biznesowych;
  • Rozwój i pielęgnowanie firmowej kultury DEI;
  • Projektowanie i innowacyjność sprzyjające włączeniu społecznemu;
  • Wzmacnianie pozycji kobiet.

– Naszym celem podczas Szczytu Różnorodności było zgromadzenie najwybitniejszych umysłów z sektora prywatnego, publicznego i administracji rządowej oraz połączenie ich przekazu w służbie naszego niezmiennego zaangażowania na rzecz równości płci nie tylko w Czechach i Europie, ale również na całym świecie. Wiemy, że zmniejszanie nierówności pobudza gospodarki i rozwija trwałe, solidne społeczeństwa zapewniające wszystkim – zarówno kobietom, jak i mężczyznom – możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału – powiedział Patrik Juránek, założyciel i dyrektor generalny Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, dyrektor globalna Mary Kay Inc. ds. zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego, wzięła udział w wydarzeniu jako jedna z prelegentek, których wystąpienia poświęcone były kwestii wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet. W swoim przemówieniu Virginie zaprezentowała biznesowe uzasadnienie dla uwzględnienia kobiet-dostawczyń usług i produktów w globalnym łańcuchu wartości jako skutecznej strategii na rzecz pobudzenia zrównoważonego wzrostu i oddziaływania społecznego firm.

Zgodnie z definicją opracowaną przez UN Women, udzielanie zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci1 oznacza „zrównoważony wybór usług, towarów lub robót publicznych oferowanych przez przedsiębiorstwa należące do kobiet lub kierowane przez kobiety oraz przedsiębiorstwa uwzględniające perspektywę płci w prowadzonej działalności – a zatem posiadające polityki i praktyki opracowane z perspektywy płci w odniesieniu do personelu oraz łańcuchów dostaw”. W Europie kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich przedsiębiorców. Z badań wynika, że choć kobiety mają do dyspozycji połowę kapitału inwestycyjnego dostępnego dla mężczyzn, ich firmy osiągają dwa razy większe dochody w przeliczeniu na każdy dolar dokonanych inwestycji.2

– Inwestycje w przedsiębiorstwa należące do kobiet i włączanie ich do globalnego łańcucha dostaw to nie tylko postępowanie właściwe, ale również inteligentne z punktu widzenia firm. Im większy udział w rynku mają kobiety-dostawczynie, tym bardziej zyskują na tym ich rodziny, lokalne społeczności i krajowe gospodarki. Z badań wynika, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą zwykle ponownie inwestują nawet 90% uzyskanych dochodów w swoje rodziny i społeczności, bezpośrednio łącząc wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu z rozwojem. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć równe szanse, gdy konkurują o udzielenie zamówienia – powiedziała Virginie Naigeon-Malek, dyrektor globalna Mary Kay Inc. ds. zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego.

Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązania Mary Kay na rzecz różnorodności i włączenia dostawców (SDI) oraz udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci.

– Mając na uwadze sukces międzynarodowej konferencji „Zrównoważona przyszłość”, z przyjemnością ponownie nawiązaliśmy współpracę z organizacją Startup Disrupt, która stawia kwestię różnorodności na pierwszym miejscu globalnej agendy, wspierając dialog wśród wszystkich zainteresowanych stron i angażując nasze społeczności. Wszyscy musimy podjąć wspólne działania z innowacyjnym nastawieniem, dążąc do wyeliminowania barier dla upodmiotowienia kobiet i równości – powiedziała Edita Szaboova, dyrektor generalna Mary Kay na Czechy i Słowację.

Czy wiesz, że…?

  • W skali globalnej, na czele jednego na trzy przedsiębiorstwa stoi kobieta.
  • Mimo to średnio na całym świecie firmy prowadzone przez kobiety odpowiadają za mniej niż 1% wszystkich wydatków na zamówienia publiczne realizowane przez duże korporacje i rządy.
  • Szacunkowe dane sugerują, że firmowe działy odpowiedzialne za udzielanie zamówień średnio zarządzają 64% wszystkich wydatków danej organizacji.

Źródło: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

INFORMACJE O MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma nastawiona na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na opracowywanie i produkcję nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i Twitterze.

INFORMACJE O STARTUP DISRUPT

Firma Startup Disrupt została założona w 2020 r. i zajmuje się wspieraniem innowatorów biznesowych i technologicznych w zmianie „starego” sposobu myślenia w kwestii branż, produktów i usług. Jesteśmy zespołem pełnych pasji entuzjastów startupów patrzących w przyszłość i pragnących wspierać nowe pokolenie założycieli startupów, inżynierów, programistów, innowatorów technologicznych i innych podmiotów, umożliwiając im osiąganie sukcesów. Celem Startup Disrupt jest stanie się platformą startupową zaprojektowaną po to, by zapewniać wiedzę, inspirację i kontakty przedsiębiorcom, założycielom startupów, innowatorom technologicznym i społecznościom startupowym z całego świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.startupdisrupt.com/.

1 UN Women. (2022). Procurement’s Strategic Value: Why Gender-responsive Procurement Makes Business Sense”. Nowy Jork: UN Women.

2Funding Women Entrepreneurs: How to Empower Growth”. (czerwiec 2020). Opracowanie sporządzone na rzecz Komisji Europejskiej przez Innovation Finance Advisory.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 lub media@mkcorp.com

error: Content is protected !!