Hyatt kontynuuje strategię wzrostu według modelu „asset-light” i planuje przejęcie Dream Hotel Group

Przejęcie ma na celu rozszerzenie wyjątkowej oferty hoteli lifestylowych Hyatt o portfolio dynamicznie rozwijających się marek skoncentrowanych na tętniącej życiem gastronomii i życiu nocnym

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) i Dream Hotel Group ogłosiły porozumienie w sprawie przejęcia przez spółkę zależną Hyatt marki hoteli lifestylowych Dream Hotel Group wraz z platformą zarządzającą. Porozumienie obejmuje marki Dream Hotels, The Chatwal Hotels i Unscripted Hotels posiadające obiekty na jednych z najbardziej znaczących rynków hotelowych w obu Amerykach, Europie i Azji.


Przejęcie według modelu „asset-light” będzie obejmowało portfolio 12 hoteli lifestylowych objętych zarządzaniem lub franczyzą oraz umowy o długoterminowe zarządzanie kolejnymi 24 obiektami, które mają zostać otwarte w przyszłości. W wyniku tej ekspansji portfolio hoteli lifestylowych grupy Hyatt powiększy się o 1700 pokoi, przy czym liczba pokoi oferowanych gościom w Nowym Jorku wzrośnie o ponad 30%. Przejęcie stanowi kontynuację strategii wzrostu grupy według modelu „asset-light” po transakcjach przejęcia Two Roads Hospitality w 2018 roku i Apple Leisure Group w 2021 roku, a także niedawnym zawarciu umowy o współpracy z niemiecką firmą Lindner Hotels AG, która pozwoli marce Hyatt wzmocnić swoją obecność w Europie.

Po sfinalizowaniu transakcji Hyatt zapłaci bazową cenę kupna wynoszącą 125 mln dolarów, która w kolejnych sześciu latach zostanie powiększona o dalsze 175 mln dolarów wraz z dołączaniem i otwieraniem kolejnych nieruchomości. Zakłada się, że ustabilizowane opłaty z tytułu zarządzania powiązane z bazową ceną kupna w kwocie 125 mln dolarów wyniosą około 12 mln dolarów, a po uiszczeniu warunkowej ceny zakupu w kwocie 175 mln dolarów dodatkowe ustabilizowane opłaty z tytułu zarządzania wyniosą około 27 mln dolarów. Całkowita bazowa cena kupna wraz z warunkową ceną kupna stanowią atrakcyjny mnożnik porównywalnych transakcji przejęcia w górnym jednocyfrowym przedziale cyfrowym prognozowanego ustabilizowanego zysku.

Nieruchomości Dream Hotel Group słyną z tętniącej życiem gastronomii i życia nocnego, w tym restauracji typu hotspot, bogatej rozrywki i ekskluzywnych klubów nocnych, które bazują na strategicznej współpracy z innowacyjnymi i nagradzanymi liderami branży. Przejęcie pozwoli wzmocnić obecność marki Hyatt na kluczowych rynkach takich jak Nashville, Hollywood, South Beach czy Durham, w licznych lokalizacjach w Nowym Jorku i w jednej w Catskills. Podpisane umowy obejmują dodatkowo strategiczne miejsca docelowe podróży, takie jak Las Vegas, Saint Lucia i Dauha.

– Jesteśmy pełni uznania dla tego, co stworzyli założyciel Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, dyrektor generalny Jay Stein i ich zespół. Dziękujemy za zaufanie okazane nam przez Dream Hotel Group w kwestii dbałości o ich marki i przyczyniania się do ich sukcesu w przyszłości. – powiedział Mark Hoplamazian, prezes i dyrektor generalny Hyatt. – Z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy rozwoju wraz z ponad 600 nowymi członkami rodziny Hyatt, którzy jeszcze bardziej udoskonalą nasze kompetencje i umożliwią osiąganie jeszcze większych sukcesów w dedykowanym segmencie lifestylowym. Cieszymy się, że możemy dostarczać naszym gościom i członkom programów lojalnościowych jeszcze więcej inspirujących doświadczeń i ofert umożliwiających świętowanie wyjątkowych okazji, a także zapewniać wartość dodaną sieci Hyatt coraz większej liczbie wymagających właścicieli hoteli i inwestorów na całym świecie.

– Grupie Hyatt udało się zachować wyjątkowość hoteli lifestylowych, dlatego jest to idealny nowy dom dla rozwijających się marek Dream Hotel Group. – powiedział Sant Singh Chatwal, prezes i założyciel Dream Hotel Group. – Jako właściciel Dream Hotel Group z niecierpliwością czekam na kolejny etap naszej podróży i jestem przekonany, że hotele, właściciele, goście i członkowie naszego zespołu mogą liczyć na świetlaną przyszłość w rodzinie Hyatt.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w nadchodzących miesiącach, z zastrzeżeniem zwyczajowo przyjętych warunków jej zawarcia. Po zawarciu transakcji grupa Hyatt zajmie się włączeniem nowych obiektów do programu lojalnościowego World of Hyatt, aby zapewnić swoim członkom więcej ofert pobytów i miejsc docelowych. Członkowie World of Hyatt należą do najcenniejszych podróżnych w branży – takich, którzy wydają więcej i pozostają w obiektach dłużej, generując wysokie dochody dla właścicieli nieruchomości pod szyldem Dream Hotel Group.

Założyciel Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, będzie kontynuował swoją misję jako właściciel czterech już otwartych i dwóch przyszłych hoteli, które mają dołączyć do portfolio grupy Hyatt. Dyrektor generalny Dream Hotel Group, Jay Stein, będzie odpowiadał za integrację marek Dream Hotel Group w portfolio grupy Hyatt, stojąc na czele Dream Hotels i dbając o zachowanie wyjątkowego DNA każdej z marek przy jednoczesnym wykorzystaniu zdolności Hyatt do optymalizacji wydajności zarządzanych obiektów. Ponadto dyrektor generalny ds. rozwoju Dream Hotel Group, David Kuperberg, dołączy do zespołu Hyatt jako dyrektor ds. rozwoju odpowiedzialny za obiekty Dream Hotels, a dyrektor operacyjny, Michael Lindenbaum, będzie pełnił w grupie Hyatt funkcję dyrektora operacyjnego odpowiedzialnego za obiekty Dream Hotels.

Podczas przygotowywania transakcji spółka Moelis & Company LLC świadczyła usługi doradztwa finansowego na rzecz grupy Hyatt, a spółka Latham & Watkins LLP zapewniła usługi doradztwa prawnego.

Dla wygody termin „Hyatt” jest używany w niniejszej informacji prasowej w odniesieniu do Hyatt Hotels Corporation i/lub jej spółki/spółek zależnych.

Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, z siedzibą główną w Chicago, jest wiodącą globalną firmą hotelarską, która kieruje się jednym celem – dbać o ludzi, by mogli być najlepszą wersją siebie. Według stanu na dzień 30 września 2022 r. oferta firmy obejmowała ponad 1200 hoteli i obiektów all-inclusive w 72 krajach na sześciu kontynentach. Oferta firmy obejmuje marki z Timeless Collection, w tym Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® oraz UrCove; Boundless Collection, w tym Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® oraz Caption by Hyatt; Independent Collection, w tym The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ oraz JdV by Hyatt™; a także Inclusive Collection, w tym Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® oraz Sunscape® Resorts & Spas. Podmioty zależne spółki zarządzają programem lojalnościowym World of Hyatt®. Są to: ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC (usługi zarządzania miejscami docelowymi) oraz Trisept Solutions® (usługi technologiczne). Więcej informacji na stronie www.hyatt.com.

Dream Hotel Group

Dream Hotel Group to marka hoteli i firma zarządzająca mogąca poszczycić się 35-letnią historią zarządzania nieruchomościami w najbardziej konkurencyjnych miejscach wypoczynkowych na świecie, obejmujących Nowy Jork, Los Angeles, Miami, Bangkok, a ostatnio także Nashville. Obejmująca marki Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal i niedawno utworzoną By Dream Hotel Group, grupa Dream Hotel Group składa się z trzech działalności: marki własne, zarządzanie hotelami oraz restauracje i kluby. Firma wyznaje filozofię przyszłościowego projektowania, usług i satysfakcji gości we wszystkich segmentach rynku. Dream Hotel Group oferuje podróżnym prawdziwą więź z wybranym miejscem przeznaczenia przez prawdziwie oryginalne podejście. Więcej informacji o Dream Hotel Group można znaleźć na stronie www.DreamHotelGroup.com oraz na platformach Twitter i LinkedIn (@dreamhotelgroup).

Wypowiedzi prognozujące

Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, które nie są faktami historycznymi, stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia te obejmują informacje o proponowanym przejęciu przez firmę marki hoteli lifestylowych oraz platformy zarządzającej Dream Hotel Group, w tym oczekiwanych zyskach finansowych i operacyjnych wynikających z przejęcia, korzyściach dla gości i właścicieli wynikających z przejęcia, liczbie nieruchomości, które zostaną otwarte w przyszłości w ramach przejęcia, oczekiwanego włączenia przejętych hoteli do programu lojalnościowego World of Hyatt, oczekiwanych ram czasowych finalizacji transakcji przejęcia, planowanych lub przyszłych wydarzeń, oraz uwzględniają znane i nieznane ryzyko, które jest trudne do przewidzenia. W konsekwencji nasze faktyczne wyniki, wydajność lub osiągnięcia mogą znacząco różnić się od danych zawartych lub zasugerowanych w wypowiedziach prognozujących. W niektórych przypadkach oświadczenia takie można rozpoznać po użyciu wyrazów takich jak „może”, „mógłby”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „dąży”, „zakłada”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „prawdopodobny”, „będzie”, „byłby” oraz ich wariantów i podobnych określeń, albo też wyżej wymienionych wyrazów i podobnych określeń w formie przeczącej. Tego rodzaju wypowiedzi prognozujące opierają się na szacunkach i założeniach, które są z gruntu niepewne, chociaż my oraz członkowie naszej kadry zarządzającej uznajemy je za racjonalne. Czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki będą znacząco różnić się od obecnych oczekiwań, obejmują między innymi: ryzyko związane z przejęciem Apple Leisure Group, w tym pomyślną integrację działalności Apple Leisure Group; czas trwania i natężenie pandemii COVID-19 lub dodatkowych ognisk zakażeń oraz czas powrotu do stanu wyjściowego po pandemii lub dodatkowych ogniskach zakażeń; krótko- i długoterminowe skutki pandemii COVID-19, w tym jej wpływ na popyt na podróże, działalność przejściową i działalność grupy, a także poziom zaufania konsumentów; wpływ działań podjętych przez administrację centralną, firmy lub osoby indywidualne w reakcji na pandemię COVID-19 oraz wszelkie dodatkowe ogniska zakażeń na gospodarkę globalną i regionalną, ograniczenie lub zakaz podróżowania oraz działalność gospodarczą; zdolność zewnętrznych właścicieli, franczyzobiorców lub partnerów z branży turystycznej do pomyślnego radzenia sobie ze skutkami pandemii COVID-19 lub dodatkowych ognisk zakażeń; ogólną niepewność gospodarczą na kluczowych rynkach globalnych oraz pogorszenie się globalnej sytuacji gospodarczej lub niższe poziomy wzrostu gospodarczego; wskaźnik i tempo ożywienia gospodarczego w następstwie spowolnienia gospodarczego; ograniczenia i przerwy w globalnych łańcuchach dostaw, rosnące koszty pracy i materiałów w sektorze budowlanym, a także wzrost kosztów wynikający z inflacji lub innych czynników, których nie można w pełni zrównoważyć wzrostem przychodów w naszym obszarze działalności; ryzyko mające wpływ na segmenty obiektów luksusowych, kurortów i pobytów all-inclusive; poziom wydatków w segmentach biznesowym, rekreacji i grupowym, a także poziom zaufania konsumentów; spadek obłożenia i średniej dziennej stawki; ograniczenie wyeksponowania w odniesieniu do przyszłych rezerwacji; utratę kluczowych pracowników; lokalną i międzynarodową sytuację polityczną i geopolityczną, w tym niepokoje polityczne lub społeczne i zmiany w polityce handlowej; działania wojenne lub zagrożenie działaniami wojennymi, w tym przyszłymi atakami terrorystycznymi, które mają wpływ na podróże; wypadki związane z podróżami; klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, takie jak trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, huragany, powodzie, pożary na terenach przyrodniczych, wycieki paliwa, incydenty jądrowe, lub też globalne ogniska chorób albo obawa przed takimi ogniskami; naszą zdolność do pomyślnego osiągnięcia niektórych poziomów zysków operacyjnych w hotelach objętych testami efektywności lub gwarancjami na rzecz zewnętrznych właścicieli; wpływ remontów i rozbudowy hoteli; ryzyko związane z naszymi planami alokacji kapitału, programem odkupu akcji oraz wypłatą dywidendy, w tym ograniczeniem, eliminacją lub zawieszeniem operacji odkupu lub wypłaty dywidendy; sezonowy lub cykliczny charakter działalności w sektorze nieruchomości i branży turystycznej; zmiany w ustaleniach dotyczących dystrybucji obejmujące pośredników internetowych w branży turystycznej; zmiany gustów i preferencji naszych klientów; relacje ze współpracownikami i związkami zawodowymi oraz zmiany w prawie pracy; sytuację finansową zewnętrznych właścicieli nieruchomości, franczyzobiorców i partnerów z branży turystycznej oraz nasze relacje z nimi; ewentualną niezdolność zewnętrznych właścicieli, franczyzobiorców lub partnerów inwestycyjnych do pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania bieżącej działalności lub wdrażania naszych planów rozwoju; ryzyko powiązane z potencjalnymi przejęciami oraz operacjami zbycia i wprowadzeniem nowych koncepcji dotyczących marki; ramy czasowe przejęć i operacji zbycia oraz naszą zdolność do pomyślnego włączenia zakończonych przejęć do naszych bieżących operacji; brak pomyślnego ukończenia proponowanych transakcji (w tym brak spełnienia wymogów zakończenia transakcji lub brak uzyskania wymaganych zatwierdzeń); naszą zdolność do pomyślnego wykonania naszej strategii rozwoju działalności w obszarze zarządzania i franczyzy przy jednoczesnym ograniczeniu bazy aktywów w formie nieruchomości w docelowych ramach czasowych i po oczekiwanej wartości; spadek wartości naszych nieruchomości; nieprzewidziane rozwiązanie naszych umów dotyczących zarządzania lub franczyzy; zmiany przepisów podatkowych w prawie federalnym, stanowym, lokalnym lub zagranicznym; wzrost stóp procentowych, wynagrodzeń oraz innych kosztów operacyjnych; wahania kursów walut obcych lub restrukturyzację walut; brak akceptacji nowych marek lub innowacji; ogólną niestabilność rynków kapitałowych oraz naszą zdolność posiadania dostępu do tych rynków; zmiany sytuacji konkurencyjnej w naszej branży, w tym na skutek pandemii COVID-19 i konsolidacji branży, oraz na rynkach, na których prowadzimy działalność; naszą zdolność do pomyślnego rozwijania programu lojalnościowego World of Hyatt oraz programu płatnego członkostwa Unlimited Vacation Club; cyberincydenty i awarie systemów IT; wyniki postępowań prawnych i administracyjnych; przypadki naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych związanych z naszą działalnością franczyzową; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach spółki z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC), w tym w naszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K, które to dokumenty są dostępne w SEC. Wszystkie wypowiedzi prognozujące, które są przypisywane nam lub osobom działającym w naszym imieniu, są wyraźnie uznawane w całości za oświadczenia o charakterze ostrzegawczym, jak wskazano powyżej. Nie należy nadmiernie polegać na wypowiedziach prognozujących, które zostały wydane w momencie publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Nie dokonujemy ani nie zobowiązujemy się do dokonania aktualizacji takich wypowiedzi w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników, nowych informacji lub przyszłych wydarzeń, zmian w założeniach lub zmian innych czynników mających wpływ na oświadczenia, chyba że jest to wymagane na mocy prawa. W przypadku aktualizacji danej wypowiedzi prognozującej lub kilku tego typu wypowiedzi, nie należy wyciągać wniosku, że będą dokonywane dodatkowe aktualizacje w odniesieniu do tych lub innych wypowiedzi.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt dla mediów – dodatkowe informacje:

Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

Kontakt dla inwestorów:
Noah Hoppe

[email protected]

Dream Hotel Group:
Katie Fontana

[email protected]

error: Content is protected !!